Мемлекеттік қызметтің имиджін көтеру бойынша атқарылған жұмыстар

(2019 жылдың ІІІ-тоқсаны бойынша) 

         «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесінде мемлекеттік қызметтің позитивті имиджін құру мақсатында түсіндірме жұмыстары үнемі жүргізілуде.

Басқарманың мемлекеттік қызметшілерін «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» ҚР Заңымен, сондай-ақ, ҚР Президентінің Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексі Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидаларымен таныстыру мақсатында құқықтық оқу өткізіліп, және Әдеп кодексі негізінде әзірленген алдын ала ЕСКЕРТУ үлгісімен басқарманың мемлекеттік қызметкерлері тоқсан сайын таныстырылып отыр.

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың 2019 жылғы 2 қыркүйектегі «Сындарлы қоғамдық диалог- Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауы қызметкерлер арасында талқыланып, әңгімелесу өткізілді. 2019 жылдың 30 қыркүйегінде аталған Жолдаудан туындайтын міндеттер мен алдағы жоспарлар туралы басқарма басшысының  БАҚ өкілдеріне арналған баспасөз-конференциясы өткізілді.

         Ағымдағы жылдың III-тоқсаны бойынша жеке және заңды тұлғалардан басқарманың қызметкерлеріне қатысты Әдеп кодексі талаптарының сақталмауы бойынша, сыбайлас жемқорлық немесе басқа да құқық бұзушылық әрекеттері туралы арыз шағымдар түспеген және бұқаралық ақпарат құралдарында сыни көзқараспен мақалалар жарияланбаған.

10.10.2019 ж.


Мемлекеттік қызметтің имиджін көтеру бойынша атқарылған жұмыстар

(2019 жылдың II-тоқсаны бойынша) 

            Қызылорда облысының қаржы басқармасында мемлекеттік қызметтің позитивті имиджін құру және нақтылау мақсатында үнемі түсіндірме жұмыстары жүргізіліп келеді. Басқарманың мемлекеттік қызметшілерін  «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» ҚР-нің Заңымен, сондай-ақ, ҚР Президентінің Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексі Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидаларымен таныстыру мақсатында  құқықтық оқу өткізіліп және Әдеп кодексі негізінде әзірленген алдын ала ЕСКЕРТУ үлгісімен басқарманың 22 (жиырма) мемлекеттік қызметкерлері тоқсан сайын таныстырылып, қолдары қойылып, іске тігілуде.

Сонымен қатар, басқарма бөлімдеріне ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясымен әзірленген «Мемлекетттік қызметшінің әдебі және мінез-құлық нормалары» нұсқаулығы таратылып, мемлекеттік қызметшілердің жұмыс уақытында және жұмыстан тыс уақытта негізгі мінез құлық қағидаларын сақтау қажеттілігі түсіндірілді.

Басқарманың құрылымына сәйкес мемлекеттік әкімшілік қызметшілер 22 штаттық бірлікті құрайды. Басқарма басшысы-1 бірлік, орынбасарлары – 2 бірлік, бөлім басшылары – 8 бірлік, бас мамандар – 11 бірлік.

2019 жылға арналған Жоспар-кестесіне сәйкес 2019 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша:

Басқарма қызметкерлерінің  біліктілігін көтеруге баса назар аударылуда. Ағымдағы жылы жоспарланған 7 қызметкердің біліктілігін арттыру бойынша 3 қызметкер біліктілігін арттыру курстарынан және қайта даярлау бойынша жоспарланған 2 қызметкердің 1 қызметкері қайта даярлау курстарынан өтті.

Басқарманың барлық мемлекеттік қызметкерлерімен 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Салық кодексіне сәйкес кірістері мен мүлкi туралы декларациялары толық ұсынылған.

Мемлекеттік қызметшілер арасындағы мүдделер қақтығысы орын алмаған.

2019 жылдың II-тоқсанының есепті мерзімінде басқарма қызметкерлері тарапынан Әдеп кодексі талаптарының сақталмауы бойынша арыз-шағымдар мен өтініштер түскен жоқ.


Мемлекеттік қызметтің имиджін көтеру бойынша атқарылған жұмыстар

(2019жылдың I-тоқсаны бойынша) 

Қызылорда облысының қаржы басқармасында мемлекеттік қызметтің позитивті имиджін құру және нақтылау мақсатында үнемі түсіндірме жұмыстары жүргізіліп келеді. Басқарманың мемлекеттік қызметшілерін «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» ҚР Заңымен, сондай-ақ, ҚР Президентінің Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексі Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидаларымен таныстыру мақсатында құқықтық оқу өткізіліп, және Әдеп кодексі негізінде әзірленген алдын ала ЕСКЕРТУ үлгісімен басқарманың мемлекеттік қызметкерлері тоқсан сайын таныстырылуда.

2019 жылға арналған Жоспар-кестесіне сәйкес жыл ішінде 5 қызметкер біліктілігін арттыру және 2 қызметкер қайта даярлау курстарынан өту жоспарланған. Басқарма қызметкерлерінің  біліктілігін көтеруге баса назар аударылуда.

Басқарманың барлық мемлекеттік қызметкерлерімен 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Салық кодексіне сәйкес кірістері мен мүлкi туралы декларациялары толық ұсынылды.

Мемлекеттік қызметшілер арасындағы мүдделер қақтығысы орын алмаған.

2019 жылдың I-тоқсанының есепті мерзімінде басқарма қызметкерлері тарапынан Әдеп кодексі талаптарының сақталмауы бойынша арыз-шағымдар мен өтініштер түскен жоқ.

10.04.2019 ж.


Мемлекеттік қызметшілердің жағымды сипаты қалыптастыру

     Мемлекеттік қызмет – мемлекеттiк билiктiң мiндеттерi мен функцияларын iске асыруға бағытталған лауазымдық өкiлеттiктерді атқару жөнiндегi мемлекеттiк қызметшiлердiң мемлекеттiк органдардағы қызметi.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі қоғамдық процестерді реттеуге, мемлекеттің біртұтастығын қамтамасыз етуге және Қазақстан Республикасы азаматтарының мүддесін іске асыруға арналған. Мемлекеттік қызмет үшін имидждің функционалдық және мәртебелік мәні бар. Ол халықтың оған деген сенімінің көрсеткіші және мемлекет жүргізіп отырған басқару қызметтерін қайта құрудың тиімділігін қоғаммен бағалануының өлшемі болып табылады. Ол мемлекеттік органдар әрекеттерінің нақты әлеуметтік топтар мен жалпы қоғамның талаптарына және күтімдеріне сәйкестігінің дәрежесін бекітеді. Осының салдарынан, имидж азаматтардың мемлекеттік билік органдарына қатынасы бойынша мінезінің болашағын айтарлықтай шамада төмендетеді, мемлекеттік қызметті және оны қалыптастыру бағдарламасын қоғамдық қолдау дәрежесін анықтайды. Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік қызметшінің оң имиджін қалыптастыру осы әлеуметтік институттың тиімді қызмет етуіне және дамуына қажетті жағдай, сонымен қатар мемлекеттік органдар қызметтерінің және мемлекеттік қызмет жүйесінің тиімділігін арттыруға арналған жағдай болып табылады. Осы уақытта мемлекет мемлекеттік қызметшілердің имиджін көтеру қажеттілігіне қатысты мәселелерге үлкен назар аударып отыр.

Имидж (ағылшынның image сөзінен) – тұлғалардың анықталған тобына эмоционалдық - психологиялық ықпал ететін, мақсатты бағытта қалыптастырылған (тұлғаның, ұйымның, көріністердің) бейне.

Мемлекеттік қызметшілердің оң имиджін қалыптастыру - ауыр және ұзақ процесс. Мемлекеттік қызметшінің оң имиджін қалыптастыру процесінің өзі атқарушы биліктің имидждік саясатымен тығыз өзара байланыста. Мемлекеттік қызметшінің оң имиджіне көрінетін негізгі жағдайлар Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс кодексінде анықталған.

 Мемлекеттік қызметті атқару қоғам мен мемлекеттің тарапынан ерекше сенім білдіру болып табылады және мемлекеттік қызметшілердің адамгершілігі мен моралдық-этикалық келбетіне үлкен талаптар қойылады. «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мемлекеттік қызметші - мемлекеттiк органда заңдарда белгiленген тәртiппен республикалық немесе жергiлiктi бюджеттен не Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiнiң қаржысынан ақы төленетiн қызметтi атқаратын және мемлекеттiң мiндеттерi мен функцияларын iске асыру мақсатында лауазымдық өкілеттiктi жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының азаматы.Мемлекеттік қызметшіде жоғары моралдық жауапкершілік, кәсіби білімі, оны іс жүзінде қолдана білу, адалдық, ынталы өмірлік ұстаным болуы, мемлекеттік қызметшінің патриоттық сезімі, моралдық келбеті болуы қажет.


Мемлекеттік қызметтің имиджін көтеру бойынша атқарылған жұмыстар

(2018 жыл бойынша) 

     «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесінде мемлекеттік қызметтің оң имиджін қалыптастыру және нақтылау мақсатында қызметкерлер арасында үнемі құқықтық түсіндірме жұмыстары жүргізіліп отырады.

      Сонымен қатар, басқарма қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлық сипатындағы және басқа да құқық бұзушылықтардың алдын алу, болдырмау, тәртіп бұзушылыққа төзбеушілік қағидасын қалыптастыру мақсатында Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидалары), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңдары тақырыбында құқықтық оқулар өткізілді.

2018 жылдың жоспарына сәйкес 2018 жылы жоспарланған 7 қызметкер біліктілігін арттыру курстарынан өтті.

2018 жыл бойынша жеке және заңды тұлғалардан басқарманың қызметкерлеріне қатысты сыбайлас жемқорлық немесе басқа да құқық бұзушылық әрекеттері туралы өтініштер түспеген және бұқаралық ақпарат құралдарында сыни мақалалар жарияланбаған және мемлекеттік қызметшілер арасындағы мүдделер қақтығысы орын алмаған.


Мемлекеттік қызметтің имиджін көтеру бойынша атқарылған жұмыстар

(2018 жылдың III-тоқсаны бойынша) 

Қызылорда облысының қаржы басқармасында мемлекеттік қызметтің позитивті имиджін құру және нақтылау мақсатында үнемі түсіндірме жұмыстары жүргізіліп келеді. Басқарманың мемлекеттік қызметшілерін  «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексі Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидаларымен таныстыру мақсатында  құқықтық оқу өткізіліп, және Әдеп кодексі негізінде әзірленген алдын ала ЕСКЕРТУ үлгісімен басқарманың 22 (жиырма) мемлекеттік қызметкерлері тоқсан сайын таныстырылып, қолдары қойылып, іске тігілуде.

Сонымен қатар, басқарма бөлімдеріне Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясымен әзірленген «Мемлекетттік қызметшінің әдебі және мінез-құлық нормалары» нұсқаулығы таратылып, мемлекеттік қызметшілердің жұмыс уақытында және жұмыстан тыс уақытта негізгі мінез құлық қағидаларын сақтау қажеттілігі түсіндірілді.

Басқарманың құрылымына сәйкес мемлекеттік әкімшілік қызметшілер 22 штаттық бірлікті құрайды. Басқарма басшысы-1 бірлік, орынбасарлары – 2 бірлік, бөлім басшылары – 8 бірлік, бас мамандар – 11 бірлік.

2018 жылға арналған Жоспар-кестесіне сәйкес 2018 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша:

Басқарма қызметкерлерінің  біліктілігін көтеруге баса назар аударылуда. Ағымдағы жылы жоспарланған барлығы 6 қызметкердің 3 қызметкері (Е. Шаврова, Ш. Маликайдар, Н. Ердигаликов) біліктілігін арттыру курстарынан өтті.

Басқарманың барлық мемлекеттік қызметкерлерімен 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Салық кодексіне сәйкес кірістері мен мүлкi туралы декларациялары толық ұсынылған.

Мемлекеттік қызметшілер арасындағы мүдделер қақтығысы орын алмаған.

2018 жылдың III-тоқсанының есепті мерзімінде басқарма қызметкерлері тарапынан Әдеп кодексі талаптарының сақталмауы бойынша арыз-шағымдар мен өтініштер түскен жоқ.

05.10.2018ж


Мемлекеттік қызметтің имиджін көтеру бойынша атқарылған жұмыстар

(2018 жылдың II-тоқсаны бойынша) 

Қызылорда облысының қаржы басқармасында мемлекеттік қызметтің позитивті имиджін құру және нақтылау мақсатында үнемі түсіндірме жұмыстары жүргізіліп келеді. Басқарманың мемлекеттік қызметшілерін  «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексі Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидаларымен таныстыру мақсатында  құқықтық оқу өткізіліп, және Әдеп кодексі негізінде әзірленген алдын ала ЕСКЕРТУ үлгісімен басқарманың 22 (жиырма) мемлекеттік қызметкерлері тоқсан сайын таныстырылып, қолдары қойылып, іске тігілуде.

Сонымен қатар, басқарма бөлімдеріне Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясымен әзірленген «Мемлекетттік қызметшінің әдебі және мінез-құлық нормалары» нұсқаулығы таратылып, мемлекеттік қызметшілердің жұмыс уақытында және жұмыстан тыс уақытта негізгі мінез құлық қағидаларын сақтау қажеттілігі түсіндірілді.

Басқарманың құрылымына сәйкес мемлекеттік әкімшілік қызметшілер 22 штаттық бірлікті құрайды. Басқарма басшысы-1 бірлік, орынбасарлары – 2 бірлік, бөлім басшылары – 8 бірлік, бас мамандар – 11 бірлік.

2018 жылға арналған Жоспар-кестесіне сәйкес 2018 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша:

Басқарма қызметкерлерінің  біліктілігін көтеруге баса назар аударылуда. Ағымдағы жылы жоспарланған барлығы 6 қызметкердің 3 қызметкері (Е. Шаврова, Ш. Маликайдар, Н. Ердигаликов) біліктілігін арттыру курстарынан өтті.

Басқарманың барлық мемлекеттік қызметкерлерімен 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Салық кодексіне сәйкес кірістері мен мүлкi туралы декларациялары толық ұсынылған.

Мемлекеттік қызметшілер арасындағы мүдделер қақтығысы орын алмаған.

2018 жылдың II-тоқсанының есепті мерзімінде басқарма қызметкерлері тарапынан Әдеп кодексі талаптарының сақталмауы бойынша арыз-шағымдар мен өтініштер түскен жоқ.

13.07.2018 ж


Мемлекеттік қызметтің имиджін көтеру бойынша атқарылған жұмыстар

(2018 жылдың I-тоқсаны бойынша) 

Қызылорда облысының қаржы басқармасында мемлекеттік қызметтің позитивті имиджін құру және нақтылау мақсатында үнемі түсіндірме жұмыстары жүргізіліп келеді. Басқарманың мемлекеттік қызметшілерін  «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексі Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидаларымен таныстыру мақсатында  құқықтық оқу өткізіліп, және Әдеп кодексі негізінде әзірленген алдын ала ЕСКЕРТУ үлгісімен басқарманың 22 (жиырма) мемлекеттік қызметкерлері тоқсан сайын таныстырылып, қолдары қойылып, іске тігілуде.

Сонымен қатар, басқарма бөлімдеріне Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясымен әзірленген «Мемлекетттік қызметшінің әдебі және мінез-құлық нормалары» нұсқаулығы таратылып, мемлекеттік қызметшілердің жұмыс уақытында және жұмыстан тыс уақытта негізгі мінез құлық қағидаларын сақтау қажеттілігі түсіндірілді.

2018 жылға арналған Жоспар-кестесіне сәйкес Басқарманың 8 қызметкері біліктілігін арттыру курсынан және қайта даярлау курсынан өтуі бекітілген. Ағымдағы жылдың I-тоқсанында басқарманың бөлім басшысы Ердигалыков Нурланбек Биболатович біліктілігін арттыру курсынан өтті.

2018 жылдың I-тоқсанының есепті мерзімінде басқарма қызметкерлері тарапынан Әдеп кодексі талаптарының сақталмауы бойынша арыз-шағымдар мен өтініштер түскен жоқ.

04.04.2018 ж


Мемлекеттік қызметтің имиджін көтеру бойынша атқарылған жұмыстар

(2017 жыл бойынша) 

Қызылорда облысының қаржы басқармасында мемлекеттік қызметтің позитивті имиджін құру және нақтылау мақсатында үнемі түсіндірме жұмыстары жүргізіліп келеді. Басқарманың мемлекеттік қызметшілерін  «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексі Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидаларымен таныстыру мақсатында  құқықтық оқу өткізіліп, және Әдеп кодексі негізінде әзірленген алдын ала ЕСКЕРТУ үлгісімен басқарманың 22 (жиырма) мемлекеттік қызметкерлері тоқсан сайын таныстырылып, қолдары қойылып, іске тігілді.

2017 жылға арналған Жоспар-кестесіне сәйкес Басқарманың 5 қызметкері біліктілігін арттыру курсын өтсе, 3 қызметкер қайта даярлау курсынан өтті. Басқарма басшысының орынбасары Р. Құдайбергенов  Мәскеу қаласында өткен «Евроменеджмент – мемлекеттік ұйымды тиімді басқару» қосымша кәсіби бағдарламасы бойынша 248 сағатты құрайтын біліктілігін арттыру курсынан өтті.

2017 жылдың есепті мерзімінде басқарма қызметкерлері тарапынан Әдеп кодексі талаптарының сақталмауы бойынша арыз-шағымдар мен өтініштер түскен жоқ.

10.01.2018 ж


Мемлекеттік қызметтің имиджін көтеру бойынша атқарылған жұмыстар

(2017 жылдың IIІ тоқсаны бойынша) 

Қызылорда облысының қаржы басқармасында мемлекеттік қызметтің позитивті имиджін құру және нақтылау мақсатында үнемі түсіндірме жұмыстары жүргізіліп келеді. Басқарманың мемлекеттік қызметшілерін  «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексі Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидаларымен таныстыру мақсатында  құқықтық оқу өткізіліп, және Әдеп кодексі негізінде әзірленген алдын ала ЕСКЕРТУ үлгісімен басқарманың 20 (жиырма) мемлекеттік қызметкерлері 2017 жылдың III-ші тоқсанына таныстырылып, қолдары қойылып, іске тігілді.

Басқарманың Әкімшілік және аппарат қызметін қамтамасыз ету бөлімінің басшысы А. Раймқұлов пен Әлеуметтік сала бойынша жоспарланған қаражаттың атқарылуына мониторинг және талдау жасау бөлімінің басшысы З. Нұрманова біліктілігін арттыру курсын өтсе, Мемлекеттік аппарат, қорғаныс, құқық қорғау органдары және экономиканың нақты секторы бойынша жоспарланған қаражаттың атқарылуына мониторинг және талдау жасау бөлімінің басшысы К. Қынатова, Мемлекеттік мүлікті басқару бөлімінің бас маманы А. Ешниязов және Әкімшілік және аппарат қызметін қамтамасыз ету бөлімінің бас маман-заңгері Е. Азнабаев қайта даярлау курсынан өтті. 2017 жылға арналған Жоспар-кестесіне сәйкес алдағы уақытта басқарманың 2 қызметкері біліктігін артыру курсынан өтуі жоспарланған.

2017 жылдың есепті мерзімінде басқарма қызметкерлері тарапынан Әдеп кодексі талаптарының сақталмауы бойынша арыз-шағымдар мен өтініштер түскен жоқ.

10.10.2017 ж


Мемлекеттік қызметтің имиджін көтеру бойынша атқарылған жұмыстар

(2017 жылдың IІ тоқсаны бойынша)

Қызылорда облысының қаржы басқармасында мемлекеттік қызметтің позитивті имиджін құру және нақтылау мақсатында үнемі түсіндірме жұмыстары жүргізіліп келеді. Басқарманың мемлекеттік қызметшілерін «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексі Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидаларымен таныстыру мақсатында  құқықтық оқу өткізіліп, және Әдеп кодексі негізінде әзірленген алдын ала ЕСКЕРТУ үлгісімен басқарманың 20 (жиырма) мемлекеттік қызметкерлері 2017 жылдың II-ші тоқсанына таныстырылып, қолдары қойылып, іске тігілгілді.

Басқарманың әлеуметтік сала бойынша жоспарланған қаражаттың атқарылуына мониторинг және талдау жасау бөлімінің басшысы З. Нұрманова біліктілігін арттыру курсын өтсе,  мемлекеттік мүлікті басқару бөлімінің бас маманы А. Ешниязов қайта даярлау курсынан өтті. 2017 жылға арналған Жоспар-кестесіне сәйкес алдағы уақытта басқарманың 4 қызметкері біліктігін артыру курсынан өтуі жоспарланған.

2017 жылдың есепті мерзімінде басқарма қызметкерлері тарапынан Әдеп кодексі талаптарының сақталмауы бойынша арыз-шағымдар мен өтініштер түскен жоқ.

10.07.2017 ж


Мемлекеттік қызметтің имиджін көтеру бойынша атқарылған жұмыстар

(2017 жылдың І тоқсаны бойынша)

Қызылорда облысының қаржы басқармасында мемлекеттік қызметтің позитивті имиджін құру және нақтылау мақсатында үнемі түсіндірме жұмыстары жүргізіліп келеді. Басқарманың мемлекеттік қызметшілерін  «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, сондай-ақ,

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексі Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидаларымен таныстыру мақсатында  құқықтық оқу өткізіліп, және Әдеп кодексі негізінде әзірленген алдын ала ЕСКЕРТУ үлгісімен басқарманың 20 (жиырма) мемлекеттік қызметкерлері 2017 жылдың I-ші тоқсанына таныстырылып, қолдары қойылып, іске тігілгілді.

Біліктілігін арттыру курсын басқарманың Әкімшілік және аппарат қызметін қамтамасыз ету бөлімінің басшысы А. Раймқұлов өтті, 2017 жылға арналған Жоспар-кестесіне сәйкес алдағы уақытта басқарманың 5 қызметкері біліктігін артыру курсынан өтуі жоспарланған.

2017 жылдың есепті мерзімінде басқарма қызметкерлері тарапынан  Әдеп кодексі талаптарының сақталмауы бойынша арыз-шағымдар мен өтініштер түскен жоқ.

10.04.2017 ж


Біздің жетістіктеріміз

21-22 қаңтар күндері «Евразия» спорт кешенінде ҚР еңбек сіңірген экономисі, елімізге белгілі қаржыгар Камал Шөкеновті еске алуға арналған шағын-футболдан облыстық турнир өтті. Биыл алтыншы мәрте ұйымдастырылған жарысқа қаржы мекемелерінен 8 команда қатысып, үздіктер анықталды.

Жарыс қортындысында облыс бойынша мемлекеттік кірістер департаменті бірінші орынды иеленді. Ұлттық банк Қызылорда филиалының командасы екінші орынға ие болса, облыстық қаржы басқармасының командасы үшінші орынды қанағат тұтып басқарма қызметкері Ерлібек Төлегенов «Үздік ойыншы» номинациясы мен марапатталды.

23.01.2017 ж


Мемлекеттік қызметтің имиджі

Қызылорда облысының қаржы басқармасында мемлекеттік қызметтің позитивті имиджінің құру және нақтылау мақсатында үнемі түсіндіре жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет туралы заңнамасын сақтау бойынша осы саланың қадағалау органдары өкілдерінің қатысумен семинарлар өткізілді.

2017 жылдың 1 қаңтарына басқарма қызметкерлері бойынша Әдеп кодексі талаптарының сақталуы бойынша шағымдар, арыздар түскен жоқ.

05.01.2017 ж


Мемлекеттік қызметтің имиджі

Қызылорда облысының қаржы басқармасында мемлекеттік қызметтің позитивті имиджінің құру және нақтылау мақсатында үнемі түсіндіре жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет туралы заңнамасын сақтау бойынша осы саланың қадағалау органдары өкілдерінің қатысумен семинарлар өткізілді.

2016 жылдың 1 қазанына басқарма қызметкерлері бойынша Әдеп кодексі талаптарының сақталуы бойынша шағымдар, арыздар түскен жоқ.

05.10.2016 ж


Мемлекеттік қызметтің имиджі

Қызылорда облысының қаржы басқармасында мемлекеттік қызметтің позитивті имиджін құру және нақтылау мақсатында үнемі түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар, Әдеп кодексін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамасын сақтау бойынша осы саланың қадағалау органдары өкілдерінің қатысумен семинарлар өткізілді.

2016 жылдың 1 шілдесіне басқарма қызметкерлері бойынша Ар-намыс кодексі талаптарының сақталуы бойынша шағымдар, арыздар түскен жоқ.

08.07.2016 ж

Біздің жетістіктеріміз!

Қазақстан Республикасы Президетінің 2015 жылғы 5 тамыздағы Жарлығы бойынша «Қазақстан Конституциясының 20 жылдық» мерей тойына орай басқарманың мемлекеттік аппарат, қорғаныс, құқық қорғау органдары және экономиканың нақты секторы бойынша жоспарланған қаражаттың атқарылуына мониторинг және талдау жасау бөлімінің басшысы Бисенбаева Дүйсенкүл Пірәліқызы мерекелік медалімен және басқарма басшысының орынбасары Құдайбергенов Ринат Мәжитұлы бөлім басшылары Раймқұлов Алтынбек Байсеркеұлы, Жаңабаева Қарлығаш Шахмұхтарқызы және басқарманың бас мамандары Әлжан Ақнар Пархатқызы, Шөкенова Әлия Мүсірәліқызы тәуелсіз мемлекеттіміздің мұрат-мүддесі жолында қажырлы еңбек етіп, ерекше үлес қосқаны үшін облыс әкімінің алғыс хатымен марапаттады.

 

Жыл қортындысы бойынша «Жыл қаржыгері» номинациясына басқарманың әлеуметтік сала бойынша жоспарланған қаражаттың атқарылуына мониторинг және талдау жасау бөлімінің басшысы Нұрманова Захира Ташкенбайқызы иеленді.

 

Облыстық ішкі саясат басқармасы, «Азаматтық альянсы» қауымдастығы және «Туған жер» қоғамдық қозғалысы» қауымдастығымен бірге ұйымдастырылған «Құқықтық білім арқылы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу» жобасы аясында өткізілген байқауда басқарманың мемлекеттік мүлікті басқару бөлімінің бас маманы Сауранбекұлы Ерсұлтан ІІ-орынды иеленіп мақтау қағазымен марапатталды.

26.05.2016 ж


Мемлекеттік қызметкердің имиджін қалыптастыру

Мемлекеттік қызмет – бұл мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік органдардағы лауазымдық өкілеттіктерін мемлекеттік биліктің міндеттері мен функцияларын іске асыруға бағытталған қызметі. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі қоғамдық процестерді реттеуге, мемлекеттің біртұтастығын қамтамасыз етуге және ҚР азаматтарының мүдделерін іске асыруға бейімделген.

Мемлекеттік қызмет үшін беделдің, яғни имидждің қызметтік және мәртебелік маңызы зор. Ол халықтың оған деген сенім деңгейінің көрсеткіші және қоғамның басқарушылық қызметтің, мемлекет жүргізіп жатқан өзгерістердің тиімділігіне берген бағасының критерийі болып табылады. Ол мемлекеттік органдар әрекеттерінің нақты әлеуметтік топтар мен жалпы қоғамның талаптарына және үміттеріне сәйкестік дәрежесін белгілейді. Сондықтан бедел азаматтардың мемлекеттік органдарға қатысты мінез-құлқын едәуір негіздей отырып, қоғамның мемлекеттік қызметті және оны реформалау бағдарламасын қолдау деңгейін анықтайды. Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік қызметшінің оң беделін қалыптастыру аталған әлеуметтік институттың тиімді қызмет етуінің және дамуының, сондай-ақ мемлекеттік орган қызметі мен мемлекеттік қызмет жүйесінің тиімділігін арттырудың негізгі шарты болып табылады.

Қазіргі уақытта мемлекеттік қызмет беделін арттыру қажеттігіне қатысты мәселелерге мемлекет басым назар аударуда.

Бедел, яғни имидж (ағылшын тілінің image сөзінен) – тұлғалардың белгілі бір тобына эмоционалды-психологиялық ықпал етуге бейімделген мақсатты қалыптастырылатын бейне, образ (тұлға, ұйым, құбылыс бейнесі).

Мемлекеттік қызметшінің оң беделін қалыптастыру – күрделі әрі көп уақытты алатын үрдіс.

Мемлекеттік қызметшінің оң беделін қалыптастыру үрдісінің өзі атқарушы биліктің беделдік саясатымен де тығыз қарым-қатынаста. Мемлекеттік қызметшінің оң беделіне қойылатын негізгі ережелер Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс Кодексінде белгіленген.

Мемлекеттік қызметшінің өзі жоғары моралдік жауапкершілік, кәсіптік білім, оны тәжірибеде қолдана білу, әділдік, адалдық, белсенді өмірлік позиция, патриоттық сезім сияқты қасиеттерге ие болып, мемлекеттік қызметшінің моралдік бейнесі болуы тиіс.

Тәртіптік теріс қылық жасағаны, оның ішінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс Кодексін бұзғаны үшін, «Мемлекеттік қызмет туралы» ҚР Заңының 28-бабына сәйкес, мемлекеттік қызметшіге мынадай жазалаулар: ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс, қызметке сәйкес еместiгi туралы ескерту, атқаратын қызметiнен босату қолданылуы мүмкiн. 

Мемлекеттік қызметшінің қоғамдағы беделі және рөлі

Мемлекеттік қызмет үшін беделдің, яғни имидждің қызметтік және мәртебелік маңызы зор. Ол халықтың оған деген сенім деңгейінің көрсеткіші және қоғамның басқарушылық қызметтің, мемлекет жүргізіп жатқан өзгерістердің тиімділігіне берген бағасының критерийі болып табылады. Ол мемлекеттік органдар әрекеттерінің нақты әлеуметтік топтар мен жалпы қоғамның талаптарына және үміттеріне сәйкестік дәрежесін белгілейді. Қазіргі уақытта мемлекеттік қызмет беделін арттыру қажеттігіне қатысты мәселелерге мемлекет басым назар аударуда. Қазақстан Республикасының ішкі саясаты үшін мемлекеттік қызмет беделін қалыптастыру және нығайту, мемлекеттік жүйені дамыту басым бағыттар болып табылады. Елбасы Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев мемлекеттік қызметкердің бойынан табылуға тиіс мінез-құлқының, адамгершілігінің, абыройының негізгі белгілерін атап өткен.  Бұл құндылықтар - жоғары моралдік жауапкершілік, кәсіптік білім, оны тәжірибеде қолдана білу, әділдік, адалдық, белсенді өмірлік позиция. Мемлекеттік қызметтегі әрбір адам өз жұмысының маңыздылығын сезінуі және патриот болуы тиіс. Мемлекеттік қызметтің оң беделін қалыптастыру идеологиялық, саяси әрі мәдени аспектілерді көздейді. Мемлекеттік қызметшінің оң беделін қалыптастыру үрдісінің өзі атқарушы биліктің беделдік саясатымен де тығыз қарым-қатынаста. Мемлекеттік қызметшінің оң беделіне қойылатын негізгі ережелер Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс Кодексінде белгіленген: «Мемлекеттік қызмет атқару қоғам мен мемлекет тарапынан айрықша сенім білдіру болып табылады және мемлекеттік қызметшілердің адамгершілік, моральдік-этикалық бейнесіне ерекше талаптар қояды».  Мемлекеттік қызметшінің оң беделін қалыптастыру – күрделі әрі көп уақытты алатын үрдіс. Мемлекеттік қызметшінің жұмысы мен жүріп-тұру ұстанымдары барлығына мәлім. Оның абыройы – мемлекеттік билік абыройының бір бөлігі. Мемлекеттік қызметші болу – зор мәртебе, сондықтан мемлекеттік қызметші кәсіби біліктілікпен қатар, адамгершілік қасиеттерге де ие болуы тиіс. Мемлекеттік қызметке үміткер өз халқының алдындағы асқан жауапкершілікті сезіне отырып, мемлекеттік қызметтің беделін арттыруы қажет. Мемлекеттік қызметші өз өкілеттігімен, билігімен дұрыс қолдана білуі әрі әділ болуы керек. Ол мемлекеттік қызметте өз игілігі үшін емес, елінің береке-бірлігі үшін жұмыс істеуі, өз қалтасын мемлекеттік қаражатпен шатастырмауы, олардың аражігін ажырата білуі тиіс. Мемлекеттік қызметшінің өмір салты заң талаптарына толық сәйкес болуы шарт. Қандай да бір лауазымда болмасын, кез келген жағдайда, мемлекеттік қызметші өз елінің азаматтары мен халқының сенімінен айырылмай жұмыс істеуі керек.

Қазақстандық мемлекеттік қызметші әділдіктің, қарапайымдылықтың үлгісі болып, адамдар арасында өзін ұстай білуі, ұжымға басшылық жасамас бұрын, бағына білуді үйренуі, өз қызметкерлерінен талап етіп отырғаның өзі орындай білуі керек.


Мемлекеттік қызметтің имиджі

Қызылорда облысының қаржы басқармасында мемлекеттік қызметтің позитивті имиджін құру және нақтылау мақсатында үнемі түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар, Ар-намыс кодексін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамасын сақтау бойынша осы саланың қадағалау органдары өкілдерінің қатысумен семинарлар өткізілді.

2016 жылдың 1 сәуіріне  басқарма қызметкерлері бойынша Ар-намыс кодексі талаптарының сақталуы бойынша шағымдар, арыздар түскен жоқ.

 05.04.2016 ж


Мемлекеттік қызметтің имиджі
Қызылорда облысының қаржы басқармасында мемлекеттік қызметтің позитивті имиджін құру және нақтылау мақсатында үнемі түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар, Ар-намыс кодексін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамасын сақтау бойынша осы саланың қадағалау органдары өкілдерінің қатысумен семинарлар өткізілді.
2016 жылдың 5 қаңтарына  басқарма қызметкерлері бойынша Ар-намыс кодексі талаптарының сақталуы бойынша шағымдар, арыздар түскен жоқ.
05.01.2016 ж

Мемлекеттік қызметтің имиджі

Қызылорда облысының қаржы басқармасында мемлекеттік қызметтің позитивті имиджін құру және нақтылау мақсатында үнемі түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар, Ар-намыс кодексін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамасын сақтау бойынша осы саланың қадағалау органдары өкілдерінің қатысумен семинарлар өткізілді.
2015 жылдың 1 қазанына басқарма қызметкерлері бойынша Ар-намыс кодексі талаптарының сақталуы бойынша шағымдар, арыздар түскен жоқ.
30.09.2015 ж

Мемлекеттік қызметтің имиджі
Қызылорда облысының қаржы басқармасында мемлекеттік қызметтің позитивті имиджін құру және нақтылау мақсатында үнемі түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар, Ар-намыс кодексін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамасын сақтау бойынша осы саланың қадағалау органдары өкілдерінің қатысумен семинарлар өткізілді.
2015 жылдың 1 шілдесіне басқарма қызметкерлері бойынша Ар-намыс кодексі талаптарының сақталуы бойынша шағымдар, арыздар түскен жоқ.
08.07.2015 ж

Мемлекеттік қызметтің имиджі

Қызылорда облысының қаржы басқармасында мемлекеттік қызметтің позитивті имиджін құру және нақтылау мақсатында үнемі түсіндірме жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар, Ар-намыс кодексін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамасын сақтау бойынша осы саланың қадағалау органдары өкілдерінің қатысумен семинарлар өткізілді.

2015 жылдың 1 сәуіріне басқарма қызметкерлері бойынша Ар-намыс кодексі талаптарының сақталуы бойынша шағымдар, арыздар түскен жоқ.

07.04.2015 ж


 

Құрылған күні: 31-03-2015 15:36
Жаңартылған күні: 11-10-2019 09:14

©  ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

Барлық құқықтар қорғалған және сақталған.

Сайттан мәлімет қолданған жағдайда түпнұсқаға сілтеме болуы міндетті

Яндекс.Метрика